Dutý kámen

Dutý kámen je přibližně 600 m dlouhý zalesněný skalní hřbet, vybíhající jižním směrem od silnice ze Cvikova do Kunratic. Hřbet vystupuje asi 20-30 m nad okolní terén a je tvořen lokálně zpevněným křídovým pískovcem podélně protnutým vyvřelou horninou zvanou polzenin. Lokalita je pozoruhodná především sloupkovým rozpadem pískovce. Tento mimořádný geologický jev je už od roku 1914 chráněn.
Procházka po asi 600 metrů dlouhém hřebeni stojí za to, výhledů mezi borovicemi moc není, ale na konci cesty nás čeká nádherná vyhlídka.

Vznik pískovcových sloupečků na Dutém kameni způsobila vyvřelá hornina, která sice nepronikla až k povrchu, ale horké plyny a páry, které její průnik doprovázely, stoupaly po puklinách vzhůru a zahřály okolní pískovec na vysokou teplotu. Tato teplota sice nestačila k roztavení horniny, ale způsobila její zpevnění prokřemeněním.

Je zde dobře znatelné působení sopečného magmatu na pískovec, díky němuž vznikly pěti a šestiboké sloupky vysoké dva až tři metry, ve tvaru obilného snopu. Bývají nazývány „vějíř“ či „varhany“ (stejně jako obdobné, ale čedičem tvořené, varhany u Kamenického Šenova – Panská skála).

Lokalita leží na zeleně značené turistické trase od Cvikova, z níž vede odbočka na Dutý kámen a pokračuje do obce Kunratice u Cvikova. Při severní straně hřebenu vede silnice E442, ale parkování pokud jedete autem je nejlepší zde: GPS 50.7746972N, 14.6562244E

Hřebenová cesta pokračuje až malé prostranství mezi skalami, vytvořené lámáním pískovcových bloků. Do jedné z jeho svislých stěn je vytesán reliéf hlavy s vavřínovým věncem. V roce 1913 jej vytesali dva místní umělci a členové kunratické sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy, řídící učitel Karl Beckert a četnický strážmistr Karl Bundesmann, jako upomínku stého výročí úmrtí německého básníka Theodora Körnera (1791-1813). Více si přečtěte v článku zde.

Do skály za reliéfem je vytesané úzké schodiště vedoucí na vyhlídkovou skálu zvanou Široký kámen, na jejímž vrcholu stojí osmihranný kamenný stůl s lavicí. Na horní desce stolu byla původně astronomicko-geografická orientační tabule a sluneční hodiny, z nichž se dodnes zachoval ciferník se zapuštěným hrotem vrhajícím stín. Na kruhu jsou vyznačeny směry hlavních evropských měst a jejich kilometrická vzdálenost. Pozorný turista může na zbytcích orientační tabule najít údaje o místní odchylce od středoevropského času (-1 min. 22 s) a o zeměpisné poloze místa.

Z vrcholu je výhled na Cvikov.