Vodní dílo Naděje

Přehrada Naděje leží v Lužických horách, na katastru města Cvikov. Hráz je dlouhá 92 metrů, v koruně široká 1,7 metru, v patě 6,7 metru. Zatopená plocha je 1,2 ha. Výška hráze nad skalnatým dnem je 9,5 metru. Jedná se o nádrž, která byla určena pro nadlepšování průtoku pod profilem k zajištění kapacity pro menší průmyslové závody. Dnes není nikterak využívána a neprovádí se zde žádná manipulace. Koupání je zde možné, ale na březích nejsou žádné pláže a voda je často i v létě velmi studená.