Peklo u České Lípy

Národní přírodní památka Peklo u České Lípy se nachází v údolí Robečského potoka mezi obcí Zahrádky u České Lípy a městem Česká Lípa. Jedná se o maloplošné chráněné území, který bylo vyhlášeno roku 1967 a jako soukromá rezervace bylo vedeno již od roku 1895. Údolím je vedena naučná stezka NPP Peklo, hojně navštěvovaná zejména na jaře kvůli kobercům kvetoucí bledule jarní.

Vstup do Pekla ze strany od Zahrádek, začíná v osadě Karba, která je dnes součástí obce Zahrádky.

Peklo je lokalita bohatá na ohrožené druhy rostlin (bledule jarní, prvosenka vyšší, stulík žlutý) a živočichů (výr velký, ledňáček říční, skorec vodní). Po celé délce trasy vás budou doprovázet trsy bledulí jarních, které zde vykvétají na začátku dubna.

Robečský potok vytéká z Novozámeckého rybníka a zařezává se hluboko do druhohorních kvádrových pískovců tvořících geologický podklad oblasti. Údolí má místy téměř svislé skalní stěny, na kterých se v důsledku zvětrávání vytvořily nejrůznější povrchové tvary (pseudoškrapy, voštiny, rozšířené pukliny...).

Malebně půvabným údolím dnes vede červená turistická značená cesta od železniční zastávky Zahrádky až do České Lípy. Trasa naučné stezky je po březích potoka s občasnými přechody po mostech z jedna na druhou stranu, je vybavena kvůli velkému množství turistů povalovými chodníky a řadou mostů.