Pražský hrad

Pražský hrad netřeba představovat, ale přesto pár slov je to nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy, na vrchu Opyš. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky.

Pražský hrad je považován nejen za symbol města, ale i české státnosti. My tentokrát prošli Katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Vladislavský sál, který sloužil od 16. století především královské reprezentaci a slouží tak dodnes. Bazilikou svatého Jiří na Pražském hradě jsme navštívili jeden z nejstarších českých kostelů a pohřebiště Přemyslovců. Prošli jsme také Zlatou uličku, dlouhou řadu drobných domků, je to jedno z nejmalebnějších míst Prahy. Romantická pověst spojuje název uličky s alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří zde však ve skutečnosti nikdy nebydleli. Zdejší pitoreskní prostředí zaujalo řadu spisovatelů a výtvarných umělců, žil zde i spisovatel Franz Kafka.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Již od desátého století je svatovítský kostel sídelním kostelem biskupa pražské diecéze, roku 1344 povýšené na arcidiecézi. Při této příležitosti byla zahájena stavba trojlodní gotické katedrály se třemi věžemi. Dne 30. dubna 1344 byla Praha povýšena na arcibiskupství a vyňata z poslušnosti arcibiskupa mohučského. Za šest dní nato bylo papežskou bulou uděleno pražskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic právo korunovat českého krále. Dne 21. listopadu 1344 Jan Lucemburský položil základní kámen katedrály sv. Víta v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství, přítomni byli dva z králových synů Karel IV. a Jan Jindřich, a pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Vladislavský sál

Vladislavský sál je největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu, součást Starého královského paláce. Byl postaven za kralování Vladislava Jagellonského, po němž je pojmenován.

Vladislavský sál vznikl v letech 1490 až 1502 pod vedením architekta Benedikta Rieda (Rejta) a stavebně se zachoval v původní podobě. Navzdory rozšířenému mínění nesloužil jako sněmovní sál, nýbrž spíše jako komunikační prostor. Od roku 1918 slouží pro nejvýznamnější státní slavnosti, volbu prezidenta republiky a podobně.

Bazilika sv. Jiří

Bazilika svatého Jiří vznikla jako druhý kostel na Pražském hradě. Z původní stavby založené kolem roku 920 knížetem Vratislavem I. se zachovaly jen základy. Při založení kláštera v roce 973 byl kostel rozšířen a přestavěn. Dnešní románská podoba kostela s hlavní apsidou a dvěma věžemi pochází z přestavby po ničivém požáru v roce 1142.

Zlatá ulička

Zlatá ulička se nachází mezi zdí jeho severního opevnění a starým purkrabstvím. Domky vestavěné od konce 16. století do výklenků hradby byly obývány až do 2. světové války. Původní jméno tomuto místu dali právě zlatníci, kteří zde pracovali. Jejich působení dokládá domek čp. 15.

Tímto jsme společně prošli základní okruh hradu, na který lze koupit vstupenky v IC na II. nádvoří. Ceny vstupného pro rok 2022 jsou 250,- Kč dospělý, dítě 6 -16 let 125,-Kč a rodinné vstupné 500,-Kč. Dopravu doporučiji řešit zanecháním auta na PR parkovišti a pokračovat metrem na stanici Malostranská a přestoupit na tramvaj č. 22 a jet dvě zastávky na stanici Pražský hrad.