Zlatý vrch

Zlatý vrch (657 m) je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu na severu České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, přibližně 4 km severovýchodně od města Česká Kamenice, asi 1 km východně od její části, vesnice Líska, v západní části Lužických hor. Zlatý vrch je výrazný kopec, na jehož jihovýchodním úbočí byl založen lom, údajně někdy kolem roku 1870. Čedičové sloupce v něm byly dokonale vyvinuté a jen málo rozpukané, takže se daly lámat až 6 m dlouhé. Zlatý vrch byl vyhlášen chráněným územím v roce 1964. Důvodem ochrany je právě ona dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče (kamenné varhany) s mimořádnou, až 30 metrovou délkou kamenných sloupů.